هشدار سازمان های امداد رسان از مسدود بودن بنادر یمن

سه ارگان زیرمجموعه سازمان ملل روز پنجشنبه هشدار دادند که در صورت بسته ماندن بنادر یمن هزاران نفر از ساکنان این کشور با خطر مرگ روبرو خواهند بود. مدیران سازمان برنامه جهانی غذا، یونیسف و سازمان بهداشت جهانی در بیانیه ای مشترک خواهان دسترسی مردم یمن به کمک های بشردوستانه شدند. در این بیانیه بار دیگر از نیروهای ائتلاف خواسته شده است تا مانع ورود کمک های اولیه به یمن نشوند. به گفته مقام های ارشد این ارگان های کمک رسان، یمن امروز فاجعه آمیزترین بحران انسانی را از سر می گذراند. بیانیه مشترک این مقام ها کمک رسانی به قطحی زندگان و جنگ زدگان یمن را ضروری دانسته و این کمک ها را که شامل دارو، واکسن و غذا است برای آنان حیاتی دانسته اند. براساس گزارش سازمان ملل بیش از بیست میلیون نفر در یمن به کمک های فوری نیازمندند که این میان تنها یازده میلیون آن کودک استند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top