نگرانی سازمان ملل از افزایش منازعات مسلحانه در افغانستان

افغانستان از فهرست کشورهای بیرون از جنگ به فهرست کشورهای در حال جنگ شامل شده است. دفتر هماهنگی کمک ‌های بشر دوستانه ملل متحد “اوچا” در تازه ترین گزارش خود می گوید که افزایش منازعات مسلحانه و جنگ در افغانستان، منجر شده است که این کشور، از فهرست کشورهای بیرون از جنگ، دوباره در میان کشورهای در حال جنگ شامل شود. در تازه ترین گزارش این نهاد آمده است که، از آغاز ماه جولای تا ماه سپتامبر سال روان میلادی، به گونه اوسط روزانه هشتاد مورد منازعات مسلحانه و جنگ در افغانستان، به ثبت رسیده است که نسبت به سال دوهزار و هشت میلادی، پنج برابر افزایش را نشان می‌دهد.

دفتر هماهنگی کمک ‌های بشردوستانه ملل متحد “اوچا” در تازه ترین گزارش خود می گوید که  افزایش منازعات مسلحانه و جنگ در افغانستان، منجر شده است که این کشور، از فهرست کشورهای بیرون از جنگ، دوباره در میان کشورهای در حال جنگ شامل شود.

در تازه ترین گزارش این نهاد آمده است که  از آغاز ماه جولای تا ماه سپتامبر سال روان میلادی، به گونه اوسط روزانه هشتاد مورد منازعات مسلحانه و جنگ در افغانستان، به ثبت رسیده است که در شش سال گذشته بیشترین وقایع منازعه مسلحانه را در این کشور نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، ارزیابی راهبردی ملل متحد در سال دوهزار و هفده افغانستان را از میان کشورهای که از حالت جنگی بیرون آمده، در میان کشورهای که در حال جنگ اند، شامل کرده است.

بربنیاد گزارش دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، در نه ماه نخست سال دوهزار و هفده میلادی، یکهزار و دوصد و نود واقعه منازعه مسلحانه یا جنگ، به ثبت رسیده است که نسبت به سال دوهزار و هشت میلادی، پنج برابر افزایش را نشان می‌دهد.

اوچا می‌گوید که گسترش جنگ در افغانستان که خشونت ‌های مذهبی در کابل، نیز شامل آن می‌شود، موجب تلفات سنگین، برای دو طرف درگیر شده است.

همچنان در گزارش اوچا، آمده است که، همکاران صحی این اداره، در سال جاری، شصت و نه هزار بیماری تروما را به ثبت رسانیده اند که نسبت به زمان مشابه سال گذشته میلادی، بیست و یک درصد افزایش را نشان می‌دهد.

نوشته‌های مرتبط


Top