ریاست جمهوری طی فرمانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات را برکنار کرده است

رییس جمهورغنی طی فرمانی نجیب ‌الله احمدزی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات را از سمتش برکنار کرده است. ریاست جمهوری با نشر یک نامه خبری گفته است که نهادهای مربوط، فهرست نامزدان جدید را برای عضو جدید این کمیسیون پیشنهاد کنند.

در خبرنامه ریاست جمهوری دلیل برکناری آقای احمدزی گفته نشده است. در همین حال، رییس پیشین کمیسیون انتخابات برکناری اش از ریاست کمیسیون انتخابات را توطیه حکومت و برخی حلقات خوانده است. آقای احمدزی، یک سال پیش به عنوان رییس کمیسیون مستقل انتخابات از سوی اعضای این کمیسیون انتخاباب شده بود.

نوشته‌های مرتبط


Top