جمیز متیس: تجدید تعهد ناتو پیام به ‌موقع به طالبان و حامیان‌ شان بود

وزیر دفاع آمریکا با تاکید بر مبارزه جدی علیه تروریزم از تعهدات اخیر کشورهای ناتو برای افغانستان و مبارزه با تروریزم ستایش کرده است.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت با جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا در پنتاگون دیدار کرده است. در این دیدار رییس اجرایی از همکاری‌ ها و قربانی‌ های حکومت و مردم آمریکا، به ویژه نیروهای امنیتی این کشور در مبارزه با تروریزم و کمک به مردم افغانستان ستایش کرده است. رییس اجرایی اعلام راهبرد تازه آمریکا در قبال افغانستان و منطقه  را گام مهم و تاریخی عنوان کرده است.

رییس اجرایی همچنان ابراز امیدواری کرده است که در سایه راهبرد جدید آمریکا، همکاری ‌های جدی میان آمریکا، افغانستان و منطقه به طرف ثبات و استقرار حرک کند.

درهمین حال، جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا از تعهدات اخیر کشورهای ناتو برای افغانستان و مبارزه با تروریزم اظهار خرسندی کرده و این حرکت را نشانه ارزشمندی از حمایت بین‌المللی و پیام به موقع به طالبان و حامیان آن گروه عنوان کرده است. در این دیدار هر دو جانب بر ادامه مبارزه با فساد و تدویر انتخابات مجلس نمایندگان و ریاست جمهوری‌ تاکید کرده اند.

رییس اجرایی حمایت پاکستان از گروه های تروریستی را به آینده منطقه خطرناک خوانده و بر مبارزه جدی کشورهای منطقه علیه تروریزم تاکید کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top