تاکید وزارت امور داخله بر هماهنگی بیشتر میان نیروهای امنیتی

ریاست جمهوری طی فرمانی از رشادت و فداکاری منسوبان پلیس ولایت میدان وردک ستایش کرده است.

این افسران و مسوولان امنیتی مرکز تربیوی پلیس ولایت میدان وردک طی فرمان از سوی رییس جمهور ترفیع و یک ماه معاش امتیازی دریافت کرده اند. جان بارکزی معاون نخست وزارت امور داخله با ستایش از فداکاری نیروهای امنیتی بر هماهنگی بیشتر میان این نیروها در میدان های نبرد تاکید می کند.

درهمین حال، امین الله کریم معاون اداری وزارت امور داخله می گوید که هراس افگنان بارها به مراکز آموزشی نیرو های امنیتی حمله کرده اند، اما از سوی نیروهای امنیتی سرکوب شده اند.

پنجاه و هشت منسوب امنیتی ولایت میدان وردک در حالی از سوی ریاست جمهوری تقدیر می شوند که در شش ماه گذشته این ولایت گواه چندین رویداد هراس افگنانه بوده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top