از سه دهه مبارزه استاد عطا محمد نور والی بلخ در کابل ستایش شد

صدها تن از باشندگان کابل طی همایشی از سه دهه مبارزه استاد عطا محمدنور رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان و والی بلخ ستایش کردند.

روز (پنجشنبه ۲۵ عقرب/آبان) در کابل صد ها تن از باشندگان پایتخت طی همایشی از سه دهه مبارزه و کارنامه استاد عطا محمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی و والی بلخ پاسداشت کردند. در این مراسم افزون بر هواداران استاد عطا، شماری از نمایندگان مجلس، فعالان مدنی و چندین تن از هم سنگران او نیز حضور داشته اند. عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نمایندگان و یکی از سخنرانان این همایش کارنامه های استاد عطا را از دوران جهاد تا مقاومت و باز سازی شهر مزارشریف می ستاید.

آقای منصور استاد عطامحمد نور را مرد با ثبات می داند و می گوید که در حال حاضر شماری از حلقات در حکومت علیه استاد توطیه می کنند. این عضو مجلس نمایندگان هشدار می دهد که توطیه چینی علیه استاد عطا محمد نور امنیت کشور را بدتر خواهند ساخت.

شمار دیگری از سخنرانان این مراسم می گویند که استاد عطامحمد نور هیچ وقت از فیصله های حزبی اش سرباز نزده و همیشه در کنار رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح کشور استاد برهان الدین ربانی قرار داشته است.

استاد عطا محمد نور در سال سیزده چهل و سه در شهر مزارشریف تولد شده است و در بهار سیزده شصت و دو که نزده سال سن داشت راهی صفوف جهاد علیه نیروهای شوروی پیشین شد. در جریان جهاد رهبری هزاران مجاهد را بدوش داشت. آقای نور از سال سیزده هشتاد و سه به این سو به عنوان والی ولایت بلخ کار می کند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top