از روز کتابخوانی طی محفلی در کابل گرامیداشت شد

از روز کتاب و کتابخوانی طی محفلی در کابل گرامیداشت شد. سخنران در این محفل با انتقاد از حکومت می گویند که اداره های دولتی برای رشد فرهنگ کتاب خوانی و مطالعه توجهی جدی نکرده اند.

شورای اسلامی سراسر جوانان افغانستان از روز کتاب و کتابخوانی در کابل گرامیداشت کرد. سخنرانان می گویند که از یک سو حکومت برای بلند سطح آگاهی شهروندان به ویژه جوانان توجه ویژه به خرچ نداده است و از سوی دیگر تهاجم فرهنگی زمینه کتابخوانی و مطالعه را از جوانان گرفته است. عبدالناصر یعقوبی رییس شورای اسلامی سراسر جوانان افغانستان می گوید که حکومت باید جلو تهاجم فرهنگی را بگیرد و برای بلند بردن سطح آگاهی شهروندان کشور کار اساسی انجام دهد.

در همین حال، شماری از جوانان و اعضای شورای ولایتی کابل می گویند که نظام آموزش های عالی کشور به شدت فرسوده شده است و پاسخگوی نیازمندی های کنونی نیست. این جوانان همچنان از حکومت می خواهند که کار را به اهل کار بسپارد. به گفته آنان هم اکنون در بسیاری از اداره های دولتی کارمندان خلاف رشته های تحصیلی خود مصروف کار استند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top