احزاب سیاسی: شورای عالی صلح موثریت کاری ندارد

شماری از احزاب سیاسی می گویند که شورای عالی صلح موثریت لازم ندارد و گروه طالبان نمی خواهد با این شورا وارد گفتگو شود.

از یک ماه به این سو شورای عالی صلح به هدف دریافت راه های مذاکره با مخالفان مسلح دولت، نشست های مشورتی را با گروه های مختلف راه اندازی کرده است. روز (چهارشنبه ۲۴ عقرب/آبان) شورای عالی صلح نشستی را با نمایندگان شماری از احزاب سیاسی در کابل برگزار کرد. هدف این نشست رایزنی در باره دریافت راه های حل برای آغاز گفتگو های صلح با گروه های مخالف مسلح دولت گفته شده است.

شماری از نمایندگان احزاب سیاسی، فعالیت های شورای عالی صلح را بی دستاورد می خوانند. آستانه گل شیرزاد رییس حزب افغان ملت می گوید که از سه سال به این سو این شورا کار موثری برای تأمین صلح در کشور انجام نداده است.

از سویی هم، عبدالجبار تقوا عضو انجمین والیان کشور می گوید در دیداری که با نمایندگان طالبان در قطر داشته اند، نمایندگان این گروه گفته اند که شورای عالی صلح نماینده حکومت است و به همین دلیل حاضر به گفتگو با این شورا نسیتند. با این همه به باور آگاهان، طالبان تنها در صورتی حاضر به گفتگوهای صلح خواهند شد که پاکستان اجازه گفتگو را به رهبران این گروه بدهد. عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت که در یک سفر رسمی به واشنگتن رفته است، یک بار دیگر از طالبان خواسته که به گفتگوهای صلح حاضر شوند. آقای عبدالله در دیدار با شماری از دبیران روزنامه واشنگتن پست گفته است که پاکستان می تواند نقش کلیدی در گفتگوهای صلح افغانستان بازی کند.

نوشته‌های مرتبط


Top