آغاز هفتمین نشست همکاری های اقتصادی منطقه‎ای راجع به افغانستان در ترکمنستان

هفتمین نشست همکاری ‌های اقتصادی منطقه ‌ای راجع به افغانستان یا ریکا، امروز در عشق آباد پایتخت ترکمنستان آغاز شده است.

در این نشست مقام های دولتی چهل و چهار کشور منطقه و جهان و نمایندگان سی و هشت سازمان بین ‌المللی شرکت کرده‌ اند. در  این نشست دو روزه، جلسه هایی در مورد جستجوی راه های حل‌ برای برداشتن موانعی، که جلوی گسترش ارتباطات وسیع تجاری بین کشورهای منطقه را می ‌گیرد، برگزار می ‌شود.

در نخستین روز این نشست گفتگوهایی در مورد تجارت منطقه ‌ای، و نشست دیگری که از آن به عنوان رخداد مهم و تازه در تاریخ ریکا نام برده می‌ شود، با موضوع توانمند سازی زنان در عرصه تجارت برگزار می ‌شود.

نوشته‌های مرتبط


Top