دیدار وزیر امور خارجه کشور با معاون برنامه های آسیایی انستیتوت صلح آمریکا

صلاح ‌الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور پیش از چاشت امروز با اندرو ولدر معاون برنامه‌ های آسیایی انستتیوت صلح آمریکا، در مقر وزارت خارجه دیدار کرد.

دفتر رسانه ای این وزارت با نشر خبرنامه ای می گوید که دو طرف درباره راهبرد جدید جنگی آمریکا در قبال افغانستان و آسیای جنوبی و تلاش‌ های صلح افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.

نوشته‌های مرتبط


Top