تیفا: مداخله ارگ و سپیدار در انتخابات نگران کننده است

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می گوید که شماری از افراد نزدیک به ریاست جمهوری و ریاست اجرایی در تلاش اند تا انتخابات آینده را به بحران بکشانند.

به سلسله ارایه طرح های اصلاحی به جانب کمیسیون مستقل انتخابات، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان “تیفا” طرح اصلاحی خود را به کمیسیون مستقل انتخابات ارایه کرد. این نهاد ناظر انتخاباتی از مداخله شماری از افراد در ارگ و کاخ سپیدار در روند انتخابات هشدار می دهد. نعیم ایوب زاده رییس تیفا می گوید که این افراد در صدد به بحران کشانیدن انتخابات پیش روی استند. این نهاد ناظر انتخاباتی، از رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت می خواهد که جلو مداخله این افراد را بگیرند. درهمین حال، امام محمد وریماچ رییس دبیر خانه کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که با این کمیسیون همکاری لازم صورت نگرفته است و این مساله سبب شده است که آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخابات زمانگیر شود.

رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان همچنان می گوید که شماری از افراد در ارگ و قصر سپیدار قصد دارند تا شماری از اعضای کمیسیون های انتخاباتی را برکنار کنند و در عوض افرا جدید را بگمارند.

هشت ماه دیگر به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی باقی مانده است. نبود امنیت، اراده سیاسی و بودجه از بزرگترین چالش هایی فرا راه انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی است.

برچسب ها ,,

نوشته‌های مرتبط


Top