بلخی: وزارت مهاجرین برای جلوگیری از مهاجرت ها کار چشم گیر نکرده است

وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که این وزارت کار را که برای جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی انجام می داد، نداده است.

روز (یکشنبه ۲۱ عقرب/آبان) در نمایشگاه عکس، عکس های گرفته شده توسط یک نوجوان هالندی از جریان مهاجرت های غیر قانونی به نمایش گذاشته شد. تصاویر این نمایشگاه حکایت از وضعیت بد پناهجویان دارد. یکی از تصاویری که در یکی از کمپ های گرفته شده، گوشه ای از بدبختی های این پناهجویان را به تصویر کشیده است. تصویر بردار هالندی می گوید که این تصویر زمانی گرفته شده که مهاجرین افغانستانی به علت درگیری با عرب ها به دیگر کمپ منتقل می شوند.

اکنون عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که این وزارت کار را که برای جلوگیری از سیل مهاجرت ها انجام می داد، نداده است. آقای بلخی ناامنی ها را یکی از عوامل عمده مهاجرت ها عنوان می کند و می گوید هر زمانی که امنیت در کشور تامین شود، مهاجرین به گونه داوطلبانه به کشور بر خواهند گشت. وی تاکید می کند که نباید هیچ مهاجر افغانستانی به زور برگشت داده شود.

با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی شهروندان کشور به گونه بی سابقه ی کشور را به مقصد کشور های دیگر به منظور دریافت زندگی بهتر ترک کردند.

نوشته‌های مرتبط


Top