دیدار وزیر امور خارجه کشور با وزیر امور خارجه قزاقستان

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور و آ غیرت عبدالرحمن اُف وزیر امور خارجه قزاقستان در حاشیه نشست بین المللی امنیت و توسعه پایدار در آسیای میانه با هم دیدار کردند.

در این دیدار وزیر امور خارجه کشور، از حمایت اعضای سازمانِ همکاری های شانگهای، به ویژه قزاقستان، از در خواست عضویتِ کامل افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای سپاسگزاری کرد. وزیر امور خارجه همچنان، خواستارِ ایجاد سازوکاری میانِ افغانستان و آسیای میانه برای توسعه ی همکاری های امنیتی، اقتصادى و ترانزیتی شد. همزمان وزیر امور خارجه قزاقستان بر تقویت همکاری های بیشتر میانِ افغانستان و کشورش تأکید کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top