سمر: فساد اداری یکی از عوامل منازعات مسلحانه است

کمیسیون حقوق بشر می گوید که فساد در ارگان های دولتی سبب افزایش منازعات مسلحانه در کشور شده است.

هرچند حکومت وحدت ملی مبارزه با فساد و حکومتداری خوب را در اولویت کاری خود می داند و در این بخش، برعلاوه ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد و جرایم سنگین، راهبرد ملی مبارزه با فساد را نیز تصویب کرده است؛ اما هنوز هم بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، افغانستان در بین هشت کشور مفسد جهان قرار دارد.

سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر می ‌گوید که تداوم فساد در ارگان های دولتی سبب افزایش منازعات مسلحانه می شود. خانم سمر که در نشست تحت عنوان “کنفرانس ملی حقوق بشر و مبارزه با فساد” در کابل سخن می گفت افزود که فرهنگ معافیت از مجازات در کشور یکی از عوامل تداوم فساد اداری در اداره های دولتی است. رییس کمیسیون حقوق بشر تاکید کرد که پامال شدن کرامت انسانی و حقوق بشر با تداوم فساد اداری مرتبط است.

سیما سمر می گوید که به هدف مبارزه علیه فساد اداری باید اراده سیاسی موجود باشد. به باور او مبارزه علیه فساد اداری زمان گیر است و نباید در کار مبارزه با این پدیده مسایل شخصی و سیاسی شامل باشد. همزمان رییس کمیسیون حقوق بشر تأکید می کند که هر شهروند افغانستان در هر رده ای که قرار دارد باید مبارزه با فساد را برای حفاظت از کرامت انسانی از محیط کاری‌ خود آغاز کند.

در همین حال، جکوبس بریکس تانگی، سفیر کشور دنمارک در این کنفرانس نیز، فساد را عامل ازبین ‌رفتن اداره شفاف و تقسیم نابرابر قدرت و ثروت خواند. او تأکید کرد، فساد پدیده‌ ای است که قراردادهای اجتماعی را تخریب می ‌کند و سبب ناامنی می شود.

نوشته‌های مرتبط


Top