ریاست جمهوری خبر برکناری رییس کمیسیون انتخابات را رد می کند

ریاست جمهوری خبر کنار رفتن رییس کمیسیون مستقل انتخابات را بی بنیاد می خواند. سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که حکومت متعهد به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شورا های ولسوالی است و اعضای کمیسیون انتخابات باید مسوولیت های خود را به گونه جدی انجام دهند.

روز گذشته آوازه های در باره کناره گیری نجیب الله احمدزی رییس کمیسیون مستقل انتخابات پخش شد. منابعی به رسانه ها گفته بودند که آقای احمدزی پس از آن از سمت خود کنار رفته که فشار ریاست جمهوری بر وی افزایش یافته است. اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری این خبر را رد می کند. آقای مرتضوی می گوید که حکومت متعهد به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شورا های ولسوالی است و اعضای کمیسیون انتخابات باید مسوولیت های خود را به گونه جدی انجام دهند. این درحالیست که پیش از این موجودیت اختلافات و برخورد های سلیقه ای میان اعضای این کمیسیون مشکل ساز بوده است.

با این حال، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که حکومت در حال حاضر تصمیمی برای برگزاری لوی جرگه ندارد. این در حالیست که پیام هایی در باره برگزاری لوی جرگه در بخش های از پایتخت نصب شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top