داکتر عبدالله: حکومت آنچه را به زنان وعده کرده بود عملی نکرده است

رییس اجرایی حکومت درحالی که پیشرفت کشور را بدون حضور زنان ناممکن می داند اما می گوید حکومت آنچه را که برای زنان کشور وعده سپرده بود، عملی نکرده است.

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان، این گرد هم آیی را در کابل راه اندازی کرده است. این نهاد مدافع حقوق زنان پژوهشی را در مورد حضور و نقش زنان در ادارات حکومتی به راه انداخته و نتایج آن را به رسانه ها شریک کرد. بر اساس این پژوهش، زنان در ارگان های امنیتی، شورای عالی صلح و بخش هایی سیاسی حضور کمرنگ دارند.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت پیشرفت کشور را بدون حضور زنان ناممکن می داند و می گوید حکومت آنچه را که برای زنان کشور وعده داده بود، عملی نکرده است. آقای عبدالله همچنان وعده می دهد که حکومت نقش زنان را در شورای عالی صلح و ارگان های امنیتی بیشتر می کند.

از سویی هم، اکرم خپلواک رییس دبیرخانه شورای عالی صلح با برجسته خواندن نقش زنان در راستای تامین صلح در کشور، وعده می دهد که در گزینش های جدید اعضای کمیته های ولایتی شورای عالی صلح، حضور زنان را به صورت جدی در نظر خواهند گرفت. در حالی شماری از نهادهای مدافع حقوق زنان از کمرنگ بودن حضور و نقش زنان در ادارت حکومتی نگرانی می کنند که هم اکنون در کنار حضور زنان در شورای ملی و شوراهای ولایتی، سه وزارت از سوی زنان اداره می شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top