استقبال ریاست جمهور از افزایش تعداد سربازان ناتو در کشور

قرار است ناتو شمار سربازان خود را در افغانستان افزایش دهد. مقام های ناتو دیروز در بروکسل به رسانه ها گفته اند که این سازمان سه هزار سرباز دیگر نیز به افغانستان خواهد فرستاد. در همین حال، ریاست جمهوری می گوید که رابطه ناتو و افغانستان تعریف شده است و هر تصمیمی که این سازمان اتخاذ کند، به نفع دوطرف خواهد بود.

در حال حاضر حدود سیزده هزار نظامی ناتو در چوکات مأموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند. این نظامیان بیشتر نقش جنگی ندارند و در بخش آموزش و مشوره دهی با نظامیان کشور کار می کنند. دبیر کل ناتو در نشست سران این سازمان در بروکسل گفته است که قرار است شمار نظامیان ناتو در افغانستان به شانزده هزار افزایش داده شود. وی همچنان بر آموزش نیروهای ویژه افغانستان تأکید کرده و گفته است که این نیروها در میدان های نبرد موثریت بیشتر در سرکوب تروریستان داشته اند.

رییس جمهورغنی و مایک پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا شام روز سه شنبه تلفنی باهم گفتگو کرده اند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که آنان در باره موضوعات گوناگون از جمله، تطبیق راهبرد آمریکا و تأثیر آن روی اوضاع عمومی منطقه، تقویت ارگان هان امنیتی و دفاعی کشور، مبارزه با تروریزم، اصلاحات و مبارزه با فساد اداری، روند صلح و برگزاری انتخابات، بحث کرده اند.

سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهور یک بار دیگر تأکید می کند که اعلام راهبرد جدید جنگی آمریکا در قبال افغانستان فرصت مناسبی برای تأمین صلح در کشور و مبارزه موثر علیه تروریستان در منطقه است.

روز سه شنبه در آغاز نشست سران ناتو در بروکسل سفیر آمریکا در سازمان ملل از پاکستان خواست که علیه تروریستان مبارزه جدی کند. او گفت که واشنگتن منتظر است که اسلام آباد صادق بودنش را در این راستا نشان دهد.

نوشته‌های مرتبط


Top