شورای امنیت سازمان ملل متحد خشونت ها علیه مسلمانان روهینگیا را محکوم کرد

شورای امنیت سازمان ملل خشونت ها علیه مسلمانان روهینگیا در میانمار را محکوم کرد. این شورای در بیانیه ای از دولت میانمار خواسته است اقدامات نظامی را در ایالت راخین متوقف کند و اجازه دهد تا صدها هزار مسلمان روهینگیا که آواره شده اند، به خانه هایشان بازگردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعضای شورای امنیت روز دوشنبه در بیانیه ای، نسبت به نقض حقوق بشر از جمله خشونت نیروهای امنیتی میانمار علیه مسلمانان روهینگیا همچون کشتار، خشونت جنسی و سوزاندن خانه ها و اموال آنها عمیقا ابراز نگرانی کرده است. اعضای شورای امنیت در بیانیه ای که به اتفاق اراء منتشر شد، از دولت میانمار خواستند که استفاده افراطی از نیروی نظامی در استان راخین را متوقف کرده و حاکمیت قانون را اجرا کند. اعضای شورای امنیت همچنان خواستار دسترسی کامل امداد رسانان به ایالت راخین شده و تاکید کردند که دولت میانمار باید امکان اعطای کامل حقوق شهروندی را به روهینگیاها بدهد تا ریشه های بحران در این کشور قطع شود. خشونت های تازه در میانمار باعث آوارگی بیش از شش صد هزار مسلمان روهینگیایی شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top