درانی: دهقانان کشور احتمالا در سال روان ۱۲ میلیون دالر زعفران فروش کنند

وزارت زراعت و مالداری می گوید که در سال گذشته دو اعشاریه شش تُن زعفران در کشور تولید شده بود که دهقانان توانسته اند نه میلیون دالر زعفران بفروشند. سرپرست این وزارت می گوید که کشت زعفران سال گذشته برای هجده هزار خانواده زمینه کار را مساعد کرده بود.

زعفران کشت بدیل برای مواد مخدر گفته می شود. طبعیت افغانستان زمینه خوبی برای کشت زعفران گفته می شود. روز (دوشنبه ۱۵ عقرب/آبان) ده ها تن از دهقانان و متخصصین در “پنجمین نشست ملی زعفران” اشتراک کردند. نصیر احمد درانی سرپرت وزارت زارعت و مالداری می گوید که در سال گذشته دو اعشاریه شش تُن زعفران در کشور تولید شده بود که دهقانان توانسته اند به ارزش نه میلیون دالر زعفران بفروشند.

سرپرست وزارت زراعت و مالداری می افزاید که کشت زعفران سال گذشته برای هجده هزار خانواده زمینه کار را مساعد کرده بود. به گفته آقای درانی، احتمالا دهقانان کشور در سال روان خورشیدی به ارزش دوازده میلیون دالر زعفران بفروشند.

بسته بندی معیاری مطابق خواست بازارهای جهانی از ویژگی های بازاریابی کالاهای تجاری گفته می شود. مسوولان اتاق تجار و صنایع بسته بندی معیاری را در بازاریابی برای محصولات کشور مهم می دانند و می گویند که بسته بندی غیر معیاری سبب شد که سال گذشته چهارصد کیلو زعفران از ریاض دوباره به کابل برگردانده شود. در حالی از با ارزش بودن کشت زعفران در کشور سخن گفته می شود که دهقانان کشور کمتر به کشت زعفران روی می آورند. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری این وزارت برای ترویج کشت زعفران برنامه هایی تشویقی را به دهقان کشور در نظر گرفته است.

نوشته‌های مرتبط


Top