آگاهان: تلاش حکومت برای قومی کردن سیاست مانع تامین صلح در کشور است

بدون تامین وحدت ملی، صلح در کشور نتیجه نخواهد داد. شماری از سیاسیون و فعالان مدنی با بیان این مطلب می گویند که تلاش حکومت برای قومی کردن سیاست موانع اصلی تامین صلح در کشور است.

تامین صلح بزرگترین آرزوی شهروندان کشور است. هر تلاشی در راستای تامین صلح به دلایل مشخصی بی نتیجه شده است. شماری از سیاسیون، فعالان مدنی و جوان در کابل گرد آمده اند تا در رابطه به نقش جوانان در راستای تامین صلح در کشور گفتگو کنند. عبدالناصر فولاد یکی از جوانان می گوید که بدون تامین وحدت ملی، تامین هرگونه صلح در کشور نتیجه بخش نیست. به گفته آقای فولاد، قومی کردن سیاست بزرگترین مانع فرا راه صلح در کشور است.

درهمین حال، شماری از آگاهان جنگ را راه حل بحران کشور نمی دانند و می گویند که دوام این وضعیت کشور را به جنگ ها نیابتی کشورهای همسایه، منطقه و جهان تبدیل کرده است. گل رحمن قاضی آگاه سیاسی می گوید که حکومت در راستای تامین صلح در کشور صادقانه عمل نمی کند و دوام این وضعیت کشور را به بحران خواهد برد.

از سویی هم، جمال الدین بدر مشاور شورای عالی صلح می گوید که این شورا به تنهایی نمی تواند در کار تامین صلح در کشور موفق شود و نیاز است تا اجماع ملی، منطقه ای و جهانی در زمینه تامین صلح در کشور ایجاد شود. این سخنان در حالی مطرح می شود که همواره صدای صلح خواهی مردم افغانستان توسط گروه های هراس افگن به ویژه طالبان رد شده است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top