امنیت ملی یک قاچاقچی اسلحه را در سمنگان بازداشت کرده است

ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک قاچاقچی اسلحه، از مربوطات ولایت سمنگان خبر می دهد.

مسوول رسانه ای ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که، این فرد روز گذشته درپی انجام عملیات ویژه مأموران این ریاست، از شهر ایبک ولایت سمنگان بازداشت شده است. از نزد این فرد، دو حلقه ماین ضد پرسونل، دو میل سلاح کمری، و مقداری مهمات و مواد انفجاری به دست آمده است. مسوول رسانه ای ریاست امنیت ملی می گوید که، این فرد قصد داشت سلاح و مهمات را، به فردی که با گروه های تروریستی در مربوطات ولایت سمنگان رابطه دارد، انتقال دهد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top