وزارت دفاع ملی خواهان تحریم گروه طالبان ازسویی شورای امنیت سازمان ملل شد

وزارت دفاع ملی از سازمان ملل متحد می خواهد که تمام گروه های تروریستی را به شمول حامیان شان شامل فهرست سیاه این سازمان کند.

دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی با تاکید بر سرکوب تروریستان در سراسر کشور از کمیته تحریم ‌های شورای امنیت سازمان ملل می خواهد که تمام گروه های تروریستی را شامل فهرست سیاه این سازمان کند. آقای وزیری می گوید که کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد باید گروه طالبان را نیز شامل فهرست تحریم ‌ها کند.

سخنگوی وزارت دفاع ملی همچنان می گوید که برای سرکوب تروریستان در فصل زمستان برنامه منظم ترتیب شده است و افراد وابسته به گروه های تروریستی در فصل سرما در سراسر کشور سرکوب خواهند شد. وی می افزاید که در آینده مسوولان جز و تام های بزرگ وزارت دفاع ملی از سراسر کشور به هدف گرفتن دستور حملات بالای تروریستان به کابل دعوت می شوند.

این در حالیست که رییس اجرایی حکومت در دیدار با رییس و شماری از اعضای کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، از آنان خواسته است که نام رهبر و سران گروه طالبان را شامل فهرست تحریم ‌های سازمان ملل متحد کند.

نوشته‌های مرتبط


Top