نی: مالکان شماری از رسانه ها حقوق کارمندان خود را نقض می کنند

دیدبان رسانه های آزاد افغانستان گزارشی از نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه ای در شماری از رسانه ها منتشر کرد. بر بنیاد این گزارش بسیاری خبرنگاران و کارمندان رسانه ای حقوق شان را مطابق مقرره و طرزالعمل رسانه های همگانی دریافت نمی کنند.

دیدبان رسانه های آزاد افغانستان “نی” روز (دوشنبه ۸ عقرب/آبان) گزارش پژوهشی اش در رابطه به وضعیت خبرنگاران و کارمندان رسانه ای را منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد که حقوق و امیتازات خبرنگاران و کارمندان رسانه ای از سوی مالکان شماری از رسانه ها نقض می شود. به اساس این گزارش، در نظر نگرفتن محدودیت ها در عقد قرار دادها، نپرداختن معاشات به سر وقت، حقوق بازنشتگی و نداشتن رخصتی های قانونی از موارد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه ای است.

مجب خلوتگر رییس اجرایی دیدبان رسانه های آزاد افغانستان می گوید که این کار مالکان و مدیران رسانه های کشور نقض قانون است و باید مورد بازپرس قرار گیرند. آقای خلوتگر از حکومت می خواهد که به وضعیت خبرنگاران و کارمندان رسانه ای توجه جدی کند. رییس اجرایی دیدبان رسانه های آزاد حکومت را به محدود کردن دامنه فعالیت های رسانه های اجتماعی متهم می کند و می گوید که این کار سبب خواهد شد تا اطلاع رسانی به موقع صورت نگیرد.

این گزارش بر اساس نظر سنجی و شکایت های خبرنگاران و کارمندان رسانه ای از سال سیزده هشتاد و یک تا اوایل سال جاری تهیه شده است. پیش از این نیز حکومت کمسیون تطبیق مقرره ها و رسیدگی به شکایات خبرنگاران را به رهبری معاون دوم ریاست جمهوری ایجاد کرده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top