انتقاد اعضای مجلس نمایندگان از کارکرد کمیسیون انتخابات

اعضای مجلس نمایندگان از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد می کند. آنان می گویند که برگزاری انتخابات با کارت های رای دهی پیشین یک بار دیگر کشور را به بحران خواهد برد.

اصلاح نظام انتخاباتی و توزیع شناسنامه های الکترونیک از مواد عمده توافق نامه تشکیل حکومت وحدت ملی بود. سه سال از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد، اما هنوزهم سران حکومت درکار تطبیق توافق نامه ایجاد حکومت ناکام بوده اند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان از کارکرد های اعضای کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد می کنند. غلام فاروق مجروح عضو مجلس نمایندگان می گوید که استفاده از کارت های رای دهی پیشین در انتخابات پیشرو یکبار دیگر کشور را به بحران خواهد برد.

درهمین حال، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان برگزاری انتخابات عادلانه و بدور از تقلب را حق مردم می داند و از حکومت می خواهد که در برگزاری انتخابات تجربه سال های قبل را تکرار نکند. بحث روز دوشنبه اعضای مجلس نمایندگان تنها به مساله انتخابات خلاصه نشد. شمار دیگری از اعضای مجلس نمایندگان با اشاره به برخورد های لفظی میان معاون اول و رییس مجلس نمایندگان می گویند که ادامه این وضعیت به بی اعتمادی مردم نسبت به خانه ملت می انجامد. اعضای مجلس نمایندگان در حالی از احتمال تکرار تجربه انتخابات قبلی در انتخابات پیشرو نگرانی می کنند که کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی از شیوه رای دهی ساده استفاده خواهد کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top