وزارت صحت عامه فعالیت ۸۱۸ شرکت دارو سازی را تعلیق کرد

وزارت صحت عامه می گوید که در سه ماه گذشته فعالیت ۸۱۸ شرکت دارو سازی و ۹۳ دواخانه را به دلیل خلاف ورزی از قانون به حالت تعلیق در آورده است.

داروهای با کفیت در تداوی بیماری نقش موثر دارد. شهروندان کشور به دلیل بی کفیت بودن داروهای وارداتی در کشور، سالانه صدها میلیون دالر را برای درمان بیمار هایشان در خارج از کشور هزینه می کنند. نورشاه کامه وال رییس تنظیم ادویه وزارت صحت عامه می گوید که در سه ماه گذشته فعالیت ۸۱۸ شرکت دارو سازی و ۹۳ دواخانه را به دلیل خلاف ورزی از قانون به حالت تعلیق در آورده است. آقای کامه وال می افزاید که در یک سال گذشته نزدیک به ۱۵۰ تن دارویی بی کفیت ضبط و آتش زده شده است. این مقام وزارت صحت به مسوولان این شرکت ها هشدار می دهد که اگر تا یک ماه دیگر مشکلات شرکت های خود را حل نکنند، جواز فعالیت شان از سوی این وزارت لغو می شود. رییس تنظیم ادویه وزارت صحت عامه همچنان از آغاز کمپاین دوازه هفته ای مبارزه با قاچاق دارو در کشور خبر می دهد.

قاچاق دارو در شانزده سال گذشته در کشور ادامه داشته است. شماری از مقام های حکومتی، اعضای شورای ملی و زورمندان در قاچاق دارو دست دارند. اعضای مجلس می گویند نیاز است حکومت برای جلوگیری از قاچاق دارو که زندگی شهروندان را تهدید می کند، اقدام جدی و عملی کند.

به اساس معلومات وزارت صحت عامه، بیشتر داروهای بی کفیت از کشورهای پاکستان و ایران وارد می شود و حکومت برای کنترل قاچاق دارو در کشور عملکرد قناعت بخش نداشته است.

نوشته‌های مرتبط


Top