وعده وزارت مهاجرین به بی جاشدگان داخلی

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می ‌‌گوید که تا فرا رسیدن فصل زمستان بی جا شدگان داخلی دوباره به مکان ‌های اصلی ‌شان برگردانیده می ‌شوند. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان می‌ گوید که در نتیجه افزایش ناامنی‌ ها، بیکاری و خشک سالی، نزدیک به یک میلیون از شهروندان از مناطق مختلف کشور بی‌ جا شده اند. آقای جرأت افزوده که این بی ‌جا شدگان بیشتر در شهرهای بزرگ رو آورده اند. به گفته او، تنها در شهر کابل در سال جاری حدود پنجاه هزار بی‎ جا شده داخلی مسکن گزین شده اند.

آنانی که از خانه ‌ها و روستاهای شان فرار کرده و برای زندگی به مناطق امن به مراکز شهرها رو آورده‌ اند با مشکلات زیادی رو به رو اند. آنان سرپناه مناسب ندارند و در زمستان زیر خیمه ‌های سرد زندگی می‌ کنند و در فصل گرما نیز از گرمای سوزان در امان نیستند. این بی جاشدگان به غذای مناسب و کافی نیز دسترسی ندارند. کودکان این بیجا شدگان از تعلیم و تربیه محروم اند و دولت نیز مراکز تعلیمی مخصوصی برای آنان ندارد.

بیجاشدگان در محلات آلوده و ناپاک زندگی می‌کنند؛ در خیمه‌های بیجاشدگان از نظافت و

سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می ‌گوید که این وزارت قصد دارد تا بیجا شدگانی را که به کابل پناه آورده اند، تا قبل از فرا رسیدن فصل زمستان به مکان ‌ها و ولایت‌ های اصلی شان برگرداند. به گفته وی برای بیجاشدگانی که به ولایات شان برگردند، زمینه کار نیز از سوی موسسات کمک رسان فراهم خوهد شد.

وزارت مهاجرین می گوید که موسسات کمک کننده ملی و بین المللی وعده داده اند تا با خانواده ‌هایی که به مکان ‌های اصلی شان برمی ‌گردند کمک کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top