وزارت داخله در باره خانه و ساختمان شهر کابل معلومات جمع آوری می کند

وزارت امور داخله قصد دارد به هدف تأمین امنیت بهتر شهر کابل، معلومات در باره خانه های شهر کابل جمع آوری کند. معین ارشد وزارت داخله می گوید که تروریستان با همکاری شماری از شهروندان کشور موفق به انجام حملات انتحاری در کابل و ولایت ها می شوند.

مراد علی مراد معین ارشد وزارت امور داخله که روز پنجشنبه(۴عقرب/آبان) با شماری از وکیلان گذر ناحیه مختلف کابل صحبت می کرد، یاد آور شد که تروریستان با همکاری شماری از شهروند افغانستان موفق به حملات انتحاری و انفجاری در مرکز ولایت ها می شوند. آقای مراد برای آمران حوزه های شهرکابل هشدار می دهد که برای جلوگیری از رویدادهای تروریستی خانه های مشکوک را بررسی کنند.

با این همه وزارت داخله بر غیر سیاسی شدن پولیس تأکید می کند. معین امنیتی وزارت داخله می گوید که با در صورتی که پولیس به گونه کامل غیر سیاسی شود، برای تأمین امنیت عملکرد خوبی خواهد داشت.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top