وزیر امور خارجه کشور با معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل در کابل دیدار کرد

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور، پیش از چاشت امروز با آقای میروسلاو جینکا معاون سیاسی سرمنشی ملل متحد، در کابل دیدار کرد.

در این دیدار وزیر امور خارجه در باره سفر اخیر رییس جمهورغنی به دهلی نو و روابط و همکاری‌های افغانستان با کشورهای منطقه معلومات داده و در باره تلاش‌های صلح و اهمیت رهبری و مالکیت افغانستان در این روند صحبت کرده است. همچنان معاون سیاسی سرمنشی ملل متحد، بر ادامه حمایت ملل متحد از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانستان تأکید کرده است. در ادامه این دیدار، دو طرف در باره راهبرد تازه آمریکا در قبال افغانستان افغانستان و جنوب آسیا، نشست ‌های اخیر گروه تماس سازمان همکاری ‌های شانگهای در باره افغانستان و گروه هماهنگی چهارجانبه و نشست آینده پروسه کابل بحث و گفتگو کردند.

نوشته‌های مرتبط


Top