انتقاد رییس جمهورغنی از عدم صداقت پاکستان در گفتگوهای صلح کشور

رییس جمهورغنی گفته است که طرح‌ های صلح افغانستان به دلیل همکاری نکردن پاکستان تاکنون نتیجه ای در پی نداشته است.

آقای غنی در یکی از مراکز پژوهشی در دهلی نو گفته است با وجود تلاش‌ های افغانستان، هیچ پیشرفتی در بهبود روابط کابل- اسلام آباد به وجود نیامده است. آقای غنی در حالی از صادق نبودن پاکستان در روند صلح افغانستان سخن می گوید که وی به تازگی گفته افغانستان مذاکرات دولت با دولت را با پاکستان آغاز کرده است. همچنان، دو هفته پیش نشست چهار جانبه صلح افغانستان با حضور نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در عمان برگزار شد. وزارت امور خارجه افغانستان هدف این نشست را آزمایش صداقت پاکستان در عملی ساختن تعهدات قبلی ‌اش اعلام کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top