خوشبینی سناتوران از سفر رییس جمهورغنی به هند

شماری از اعضای مجلس سنا سفر رییس جمهور غنی به دهلی جدید را در راستای گسترش روابط دو جانبه میان این دو کشور مهم دانند.

رییس جمهورغنی صبح روز (سه شنبه ۲ عقرب/آبان) در رأس یک هیأت عالی رتبه به دهلی جدید سفر کرده است. بحث روی چگونگی گسترش روابط میان کابل و دهلی جدید و تامین صلح و ثبات در کشور از محور های دیدار رییس جمهورغنی با مقام های هندی گفته شده است. شماری از اعضای مجلس سنا از سفر رییس جمهورغنی به دهلی جدید ابراز خوشبینی می کنند. صفی الله هاشمی عضو مجلس سنا می گوید که رییس جمهور باید در دیدار با مقام های هندی در جهت آوردن صلح و ثبات در کشور تلاش کند.

درهمین حال، محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا سفر رییس جمهورغنی به هند را فصل تازه روابط میان کابل و دهلی جدید عنوان می کند.

رییس جمهورغنی در حال به دهلی جدید سفر کرده است که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا شام روز (دوشنبه ۱ عقرب/آبان) در یک سفر از قبل اعلام ناشده به کابل آمد و با رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت دیدار و ملاقات نمود.

نوشته‌های مرتبط


Top