تاکید وزارت زراعت بر اصلاح نسل مالداری در کشور

وزارت زراعت و مالداری می گوید که در شانزده سال گذشته روی روند اصلاح نسل مالداری در کشور سرمایه گذاری نشده است.

برای نخستین بار کنفرانس دو روزه ای تحت عنوان” اصلاح نسل و یا القاح مصنوعی” در وزارت زراعت و مالداری با اشتراک شماری از مالداران از سراسر کشور برگزار شده است. عبدالقدیر جواد معاون وزارت زراعت و مالداری می گوید که در این نشست فرصت ها و چالش ها فرا راه مالداری و همچنان اصلاح نسل را به بررسی می گیرند. معاون وزارت زراعت و مالداری می افزاید که در شانزده سال گذشته روی روند اصلاح نسل مالداری در کشور سرمایه گذاری نشده است. به گفته آقای جواد، کم توجهی به اصلاح نسل مالداری سبب شده است که سالانه به ارزش بیش از یک و نیم میلیارد افغانی شیر و لبنیات به کشور وارد شود.

مسوولان وزارت زراعت و مالداری تاکید می کنند که اگر به اصلاح نسل توجه جدی شود، طی سال های نه چندان دور مالدار ها می توانند شیر و لبینات مورد نیاز را در داخل کشور تهیه کنند. به گفته مسوولان وزارت زراعت و مالداری، این وزارت برای رفع این مشکل تلاش های را روی دست گرفته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top