فخری: فساد گسترده در حکومت مانع تامین صلح در کشور شده است

رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری می پذیرد که رسیدگی نشدن به پرونده های بزرگ فساد اداری سبب شده است که صلح پایدار در کشور تامین نشود.

شماری از فعالان مدنی نشستی را به هدف تحکیم صلح و عوامل ریشه ای موانع آن با اشتراک شماری از مقام های حکومتی در کابل راه اندازی کرده اند. فعالان مدنی باتاکید بر تامین صلح در کشور، بر ریشه یابی موانع صلح تاکید می کنند.

حسین فخری رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری می پذیرد که رسیدگی نشدن به پرونده های بزرگ فساد اداری سبب شده است که صلح پایدار در کشور تامین نشود. وی می گوید که بسیاری از مقام های حکومتی در فساد دست دارند.

درهمین حال، حبیبه سهرابی معاون شورای عالی صلح می گوید که تلاش برخی کشورهای منطقه برای گسترش جنگ و ناامنی در بخش هایی از کشور سبب شده است تا صلح در کشور تامین نشود. درحالی معاون شورای عالی صلح افزایش ناامنی ها در بخش هایی از کشور را یکی از موانع فرا راه تامین صلح در کشور می داند که شهروندان کشور همواره از بی برنامگی شورای عالی صلح انتقاد کرده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top