پانزده تن در نتیجه حمله انتحاری در نزدیکی دانشگاه نظامی مارشال فهیم شهید شدند

در نتیجه حمله انتحاری بر موتر حامل دانشجویان دانشگاه نظامی مارشال در کابل پانزده تن از دانشجویان به شهادت رسیدند.

این حمله حوالی ساعت سه و سی پس از چاشت امروز در نزدیک قراول دانشگاه نظامی مارشال صورت گرفت. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع می گوید که در پی این حمله پانزده دانشجو به شهادت رسیدند و چهار تن دیگر آنان زخم برداشته اند.

نوشته‌های مرتبط


Top