نگرانی اعضای مجلس سنا از کمک های اخیر روسیه به گروه طالبان

اعضای مجلس سنا از پشتیبانی روسیه از گروه طالبان نگرانی می کنند. سناتوران می گویند که مداخله کشور های همسایه در امور افغانستان و حمایت مالی آنها از گروه های هراس افگن به سود هیچ کشوری در منطقه نیست.

روزنامه انترنشنل بزنس تایمز در گزارشی نوشته است که روسیه از طریق شرکت‌ های وارد کننده نفت به افغانستان، ماهانه پول در اختیار گروه طالبان قرار می‌ دهد. روز نامه تایمز در این گزارش خود نوشته است که شماری از شرکت‌ های وارد کننده نفت به افغانستان رابطه بین روسیه و طالبان اند. روزنامه تایمز به نقل از یک مسوول مالی گروه طالبان در غزنی نوشته است که روسیه، نفت رایگان در اختیار شرکت‌ های وارد کننده نفت قرار می ‌دهد و این شرکت‌ها پس از فروش نفت، پول آن را در اختیار مسوولان مالی گروه طالبان قرار می‌دهند. این مسوول مالی گروه طالبان که نخواسته نامی از او گرفته شود بیان داشته که روسیه از یک و نیم سال به این سو از گروه طالبان حمایت می‌کند.روزنامه تایمز در این گزارش خود همچنان نوشته است که روسیه در بدل این کمک مالی خود که ماهانه نزدیک به دو میلیون دالر می‌شود از طالبان خواسته تا جنگ ‌شان را علیه نیروهای خارجی در افغانستان شدت بخشند.

اعضای مجلس سنا از پشتیبانی روسیه از گروه طالبان نگرانی می کنند. نجیبه حسینی عضو مجلس سنا می گوید که مداخله کشورهای همسایه در امور افغانستان و حمایت مالی آنها از گروه های هراس افگن به سود هیچ کشوری در منطقه نیست. این عضو مجلس سنا از حکومت می خواهد که جلو مداخلات کشورهای همسایه در امور داخلی کشور را بگیرد.

این نخستین بار نیست که کشورهای منطقه به حمایت گروه های هراس افگن در افغانستان متهم می شوند. چندی پیش جوزف دانفورد رییس ستاد ارتش آمریکا پاکستان را متهم کرد که از هراس افگنان حمایت می کند و با افراد گروه های تروریستی ارتباط دارد.

نوشته‌های مرتبط


Top