خوشبینی ها نسبت به برگزاری نشست صلح افغانستان در «مسقط»

شماری از اعضای مجلس سنا برگزاری نشست چهار جانبه صلح افغانستان در “مسقط” پایتخت عمان را فصل تازه ای از روابط میان افغانستان و کشور های منطقه به ویژه پاکستان عنوان می کنند.

خوشبینی ها از برگزاری نشست چهارجانبه صلح افغانستان در عمان. این نشست به روز (دوشنبه ۲۴ میزان/مهر) در “مسقط” پایتخت عمان پشت در های بسته برگزارشده است. ظاهرا چگونگی برقراری صلح در افغانستان و کشانیدن پای طالبان به میز مذاکره از محور این گفتگو ها است. پیش از این گروه طالبان از فرستادن نماینده سیاسی شان در این نشست خود داری کرده بودند. تاکنون معلوم نیست که نماینده سیاسی این گروه در این نشست حضور دارد و یا خیر. اعضای مجلس سنا برگزاری این گونه نشست ها را در برقراری صلح در کشور مهم می دانند.

محی الدین منصف عضو مجلس سنا برگزاری نشست چهار جانبه صلح افغانستان در “مسقط” پایتخت عمان را فصل تازه ای از روابط میان افغانستان و کشورهای منطقه به ویژه پاکستان عنوان می کند. این عضو مجلس سنا با آنکه نبود ایران و روسیه را دراین نشست نگران کننده می خواند اما می گوید که نسبت به نتایج این نشست خوشبین است.

این ششمین بار است که نشست هایی به هدف تامین صلح و پایان خشونت ها در افغانستان با حضور شماری از کشورهای منطقه برگزار می شود. این نشست با حضور نماینده های افغانستان، چین، پاکستان و آمریکا در “مسقط” پایتخت عمان برگزار شده است. پیش از این وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرده است که پاکستان به تعهداتی که در نشست های چهارجانبه داده است، عمل کند.

برچسب ها ,,

نوشته‌های مرتبط


Top