کمیسیون تدارکات ملی قرارداد ۱۰ پروژه توسعه ای را تایید کرد

جلسه کمیسیون تدارکات ملی، شام دیروز در ارگ برگزار شد. در این جلسه، درخواست اعطای قرارداد ده پروژه توسعه ای به ارزش چهار اعشاریه سه میلیارد افغانی تایید شد.

قرارداد پروژه پاک‌کاری دریای کابل از مسجد خاتم النبیین الی پل سوخته کابل، قرارداد پروژه لین انتقالی پنجصد کیلو ولت از ولایت شبرغان الی دشت الوان پل خمری ولایت بغلان، قرارداد پروژه اعمار شبکه آب‌رسانی ولایت خوست شامل قرار دادهای تایید شده جلسه کمیسیون تدارکات ملی است.

نوشته‌های مرتبط


Top