رییس جمعیت اسلامی افغانستان خواستار تغییرات بنیادین در نظام سیاسی کشور شد

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه کشور در مراسم گرامیداشت از ششمین سالیاد شهادت استاد برهان الدین ربانی رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح کشور گفت که متمرکز شدن قدرت یکی از علت های افزایش ناامنی ها در کشور است. وزیر امور خارجه کشور افزود تا زمانی که در نظام سیاسی تغییرات بنیادین آورده نشود، چالش های امنیتی برطرف نخواهد شد.

درست شش سال و بیست و شش روز از شهادت استاد برهان الدبن ربانی رهبر جهاد، مقاومت و شهید صلح کشور می گذرد. استاد شهید شش سال قبل از سوی فرد انتحاری که خود را پیام آور صلح معرفی کرده بود در منزلش به شهادت رسید. صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی و وزیر امور خارجه کشور با انتقاد از بی نوجهی حکومت در کار پی گیری عاملان قتل های زنجیره ای به ویژه پیگری پرونده شهادت استاد شهید می گوید که متمرکز شدن قدرت از سوی گروه خاص سبب افزایش ناامنی ها در شماری از ولایت های کشور شده است. آقای ربانی می افزاید تا زمانی که در نظام سیاسی کشور تغییرات بنیادین نیاید، مشکل ناامنی ها حل نخواهد شد. رییس جمعیت اسلامی تاکید می کند که درصورت نظام سیاسی کشور نتواند به خواستاهای مردم پاسخ مثبت دهد، مردم حق دارند در نظام سیاسی تغییرات بنیادین بیاورند. درحالی رییس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه کشور خواستاری تغییرات بنیادین در نظام سیاسی کشور است که بیشتر از سه سال از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد و سران حکومت هنوزهم بر سر تطبیق توافق نامه تشکیل حکومت وحدت ملی مشکل دارند.

نوشته‌های مرتبط


Top