ششمین نشست چهارجانبه میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین فردا در عمان برگزار می شود

نشست چهارجانبه صلح میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین فردا در مسقط پایتخت عمان برگزار می شود. در این نشست از جانب افغانستان هیأتی مشمول اعضای شورای عالی صلح و معین سیاسی وزارت خارجه اشتراک می کند.

پیش از این نیز پنج نشست چهار جانبه با اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در باره چگونگی تأمین صلح در کشور برگزار شده بود. اکنون ششمین نشست چهارجانبه پس از گذشت حدود دو سال برگزار می شود. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه می گوید که پاکستان به تعهداتی که در نشست های قبلی سپرده بود، عمل نکرد و به همین دلیل نشست های چهار جانبه به تعویق افتاد.

سخنگوی وزارت امور خارجه می افزاید که در نشست چهارجانبه صلح، از جانب افغانستان هیأتی شامل اعضای شورای عالی صلح به رهبری حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی این وزارت اشتراک خواهد کرد. این نشست برای یک روز در مسقط، پایتخت عمان به ادامه نشست ‌های چهارجانبه قبلی برگزاری می‌ شود. به گفته آقای مستغنی در این نشست روی عملی ‌شدن تعهداتی قبلی و نقشه راه که قبلأ ترسیم شده بود، صحبت خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه می گوید که پاکستان برای حمایت از روند صلح افغانستان و مبارزه با تروریزم تعهدات تازه سپرده است. وزارت خارجه امیدوار است این بار پاکستان به تعهدات خود صادقانه عمل کند.

در همین حال، عبدالخبیر اوچقون، معاون شورای عالی صلح می گوید که اکرم خپلواک، رییس دبیرخانه این شورا نیز در ترکیب هیأتی است که در نشست چهارجانبه اشتراک می ‌کند. آقای اوچقون می گوید که عمان می تواند میانجی خوبی میان مخالفان مسلح دولت و حکومت وحدت ملی باشد.

نوشته‌های مرتبط


Top