به زودی شصت سرمایه گذر روسی به هدف سرمایه گذاری به کابل می آیند

مسوولان اتاق تجارت می ‌گویند که به زودی شصت سرمایه گذار روسی به هدف بررسی وضعیت سرمایه‌ گذاری در افغانستان وارد کابل خواهند شد.

خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت گفته است که روسیه خواهان گسترش روابط تجاری با افغانستان است. به گفته آقای الکوزی، قرار است در آینده نزدیک وزیر انرژی و آب روسیه در راس یک هیأت روسی وارد کابل شود و درباره گسترش روابط تجاری میان کابل و مسکو با مقام های حکومت وحدت ملی گفتگو کند. معاون اتاق تجارت می افزاید که بیشتر تاجران روسی علاقه ‌مند سرمایه ‌گذاری در ساخت بندهای بزرگ آبی استند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top