وزارت معارف: سه و نیم میلیون کودک از رفتن به مکتب باز مانده اند

از روز جهانی دختر خرد سال در کابل بزرگداشت شد. وزارت معارف می گوید که حدود سه و نیم میلیون کودک از رفتن مکتب بازمانده اند.

روز جهانی دختر خردسال امسال در کشور تحت عنوان “روز جهانی دختر آماده برای یادگیری، آماده برای زندگی” بزرگداشت شد. ابراهیم شینواری، سرپرست و معین تدریسی وزارت معارف در مراسم روز جهانی دختر خردسال، مشکلات فرا راه آموزش دختران واجد شرایط را برشمرد. او گفت از جمله سه و نیم میلیون کودکی از رفتن به مکتب بازمانده اند، بیشتر شان دختران هستند.

به گفته آقای شینواری، پنجاه درصد مکتب ها در کشور ساختمان ندارد و این کار سبب شده است که خانواده ها مانع رفتن کودکان خود به ویژه دختران به مکتب شوند. به باور سرپرست وزارت معارف، کمبود آب آشامیدنی صحی نیز یکی از دلایل است که سبب نرفتن دختران خرد سال به مکتب شده است.

معین تدریسی وزارت معارف تأیید کرد که شصت تا هفتاد درصد دختران، دوره لیسه را به پایان نمی ‌رسانند. وی افزود که برای حل این مشکل وزارت معارف، راهبرد پنج ساله ساخته که با تطبیق آن بخشی از چالش های موجود در برابر آموزش دختران حل خواهد شد.

بر اساس راهبرد وزارت معارف، به ساخت مکتب های دخترانه نسبت به مکتب های پسرانه ارجحیت داده شده است. همچنان استخدام سی هزار آموزگار زن برای افزایش شمار دختران در مکتب ها نیز در نظر گرفته شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top