در قرار دادی های وزارت معادن به زنان نقش بیشتر داده می شود

وزارت معادن و پترولیم می گوید که زمینه را برای سرمایه گذاری زنان در بخش معادن کشور مساعد می کند.

سخنگوی وزارت معادن و پترولیم در یک نشست خبری حضور یافت. عبدالقدیر مطفی می گوید که مسوولان این وزارت در هماهنگی با کشور های خارجی برای بیرون رفت از چالش ها در سکتور معادن، راهبرد تازه ای را روی دست گرفته اند. به گفته وی، پس از این به چالش ها در این وزارت به گونه جدی رسیدگی خواهد شد. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم می افزاید که پس از این، استخراج غیر قانونی معادن کشور را به گونه جدی بررسی می کنند و در قرار دادی های این وزارت به زنان نقش بیشتر خواهد داد.

این در حالیست که استخراج غیر قانونی معادن کشور همواره از مشکلات عمده بوده است و به علت ناامنی ها هم اکنون شماری زیادی از معادن کشور به گونه غیر قانونی استخراج می شود.

نوشته‌های مرتبط


Top