انتقاد اداره خوراک سازمان ملل متحد از سهم ناچیز زنان در بخش توسعه روستا ها

سازمان ملل متحد سهم زنان را در پروژه های توسعه ای روستایی در کشور ناچیز می داند.

بر اساس گزارش تازه اداره مواد خوراک و زراعت سازمان ملل متحد، زنان در افغانستان از بهر موجودیت موانع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نمی ‌توانند در توسعه روستاها سهم بگیرند و یا از پروژه های توسعه ای مستفید شوند. این گزارش سازمان ملل متحد تحت عنوان، وضعیت مواد خوراکی و زراعت در سال ۲۰۱۷ میلادی، منتشر شده است. بر اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد زنان در روستاها نسبت به مردان در عرصه انکشاف دهات به موانع بیشتر روبه‌ رو استند.

در این گزارش آمده است که زنان در روستاهای افغانستان نمی توانند محصولات زراعتی را که خود شان در تولید آن سهم دارند به بازار عرضه کنند.

سازمان ملل متحد نقش زنان را در توسعه روستاهای افغانستان موثر می داند و پیشنهاد می کند که زنان در تصمیم گیرها سهیم شوند. در گزارش آمده که به هدف دسترسی زنان روستایی به منابع مؤثر و پر منفعت باید در حین تصمیم گری در این مورد آنان خود حضور داشته باشند.

نوشته‌های مرتبط


Top