یاسین قادری، ورزشکار افغانستانی در رقابت های پرورش اندام آماتور جهان در وزن بالای نود کیلوگرام، مدال طلا گرفت و سپس در رقابت با ده ورزشکار برتر دیگر، توانست لقب آقای عضلات جهان را به دست آورد. قادری بار نخست در سال دوهزار و هشت لقب آقای عضلات راه به دست آورده بود. وی همچنان، […]

یاسین قادری، ورزشکار افغانستانی در رقابت های پرورش اندام آماتور جهان در وزن بالای نود کیلوگرام، مدال طلا گرفت و سپس در رقابت با ده ورزشکار برتر دیگر، توانست لقب آقای عضلات جهان را به دست آورد.

قادری بار نخست در سال دوهزار و هشت لقب آقای عضلات راه به دست آورده بود. وی همچنان، در وزن نود کیلوگرام، در رقابت های پرورش اندام و فتنیس قهرمانی آسیا در سال دو هزار و هفده در کوریای جنوبی گردن آویز طلا را به دست آورد و مدال نقره را نیز شکرالله هلمندی، از آن خود کرد. دراین دور از پیکارها، ورزشکاران بیست و نه کشور آسیا حضور داشتند.