یاسین قادری ورزشکار افغان در رقابت های پرورش اندام آماتور جهان مدال طلا گرفت

یاسین قادری، ورزشکار افغانستانی در رقابت های پرورش اندام آماتور جهان در وزن بالای نود کیلوگرام، مدال طلا گرفت و سپس در رقابت با ده ورزشکار برتر دیگر، توانست لقب آقای عضلات جهان را به دست آورد.

قادری بار نخست در سال دوهزار و هشت لقب آقای عضلات راه به دست آورده بود. وی همچنان، در وزن نود کیلوگرام، در رقابت های پرورش اندام و فتنیس قهرمانی آسیا در سال دو هزار و هفده در کوریای جنوبی گردن آویز طلا را به دست آورد و مدال نقره را نیز شکرالله هلمندی، از آن خود کرد. دراین دور از پیکارها، ورزشکاران بیست و نه کشور آسیا حضور داشتند.

برچسب ها

Top