وزارت انکشاف دهات در سه سال گذشته ۹۱۶ میلیون دالر را در بخش توسعه روستا ها هزینه کرده است

وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که در سه سال گذشته به ارزش ۹۱۶ میلیون دالر را در بخش توسعه روستاها در سراسر کشور هزینه کرده است.

مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات دستآورد های این وزارت را در چند سال گذشته با رسانه ها شریک کردند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت می گوید که در سه سال گذشته به ارزش ۹۱۶ میلیون دالر در بخش توسعه روستاها در سراسر کشور به مصرف رسیده است. آقای رستمی می افزاید که وزارت احیا و انکشاف دهات بالاتر از چهل هزار پروژه توسعه ای را در تمام ولایت ها تکمیل کرده اند. به گفته سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، در حال حاضر شصت درصد مردم افغانستان به راه های مواصلاتی دسترسی پیدا کرده اند که چهل درصد باقی مانده تا چهار سال آینده به راه های مواصلاتی دست خواهند یافت.

وزارت احیا و انکشاف دهات در مصرف بودجه در صدر فهرست اداره های دولتی قرار دارد و مسوولان این وزارت پیش بینی می کنند که تا اخیر سال مالی بیش از هشتاد درصد بودجه توسعه ای شانرا مصرف خواهند کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top