شورای تفاهم جریانهای سیاسی خواهان برکناری کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی شد

شورای تفاهم جریان های سیاسی افغانستان، خواستار برکناری کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی شد. شماری از اعضای این جریان تازه شکل گرفته سیاسی می گویند که کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی توان برگزاری انتخابات را ندارند و برگزاری انتخابات از سوی آنان کشور را به بحران خواهد برد.

شورای تفاهم جریان های سیاسی افغانستان اعلام موجودیت کرد. این شورا متشکل از ده جریان سیاسی بزرگ است. شماری از اعضای این شورا با تاکید بر اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی می گویند که کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی توان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه را ندارند و برگزاری انتخابات از سوی آنان کشور را به بحران می برد. نزدیک به یک سال از آغاز کار اعضای کمیسیون های انتخابات می گذرد. مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات و عضو شورای تفاهم جریان های سیاسی می گوید که حکومت قصد دارد انتخابات را به نفع خود مدیریت کند.

در همین حال، شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور تاکید می کند و می گوید که جریان های سیاسی دیدگاه ها خود را در راستای برگزاری انتخابات شفاف با کمیسیون مستقل انتخابات شریک کنند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که به تازگی سازمان ملل متحد تفاهمنامه ای را با کمیسیون های انتخاباتی امضا کرده و متعهد به پرداخت هزینه انتخابات شده و بر مدیریت سالم و شفاف آن تاکید کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top