آمریکا دستگاه ضد موشکی تاد به عربستان سعودی فروخته است

آمریکا براساس قرار دادی پانزده میلیارد دالری دستگاه ضد موشکی پیشرفته تاد را به عربستان سعودی فروخته است.

یکی از علل خریداری این تسلیحات از سوی عربستان، کسب آمادگی دفاعی در برابر برنامه موشکی ایران عنوان شده است. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه ضمن تایید خبر عقد این قرار داد تسلیحاتی، آن را در راستای سیاست های امنیت ملی آمریکا توصیف کرده است. وزارت خارجه آمریکا همچنین تصریح کرده است که واگذاری این دستگاه ضد موشک بالستیک سیستم دفاعی عربستان و امنیت در حوزه خلیج فارس را در برابر تهدیدهای منطقه ای از جمله ایران تقویت خواهد کرد. این درحالیست که آمریکا دستگاه ضدموشکی تاد را که می تواند موشک های قاره پیما را هدف قرار دهد، در اختیار کوریای جنوبی نیز قرار داده است تا این کشور را در برابر تهدید حمله موشکی پیونگ یانگ به سئول، مجهز کند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top