وزارت صحت: بیماری های قلبی سالانه جان یکصد هزار تن را در کشور می گیرد

وزارت صحت عامه می گوید که بیماری های قلبی سالانه جان یکصد هزار تن را در کشور می گیرد. بیش از چهارده درصد تمام مرگ و میر در کشور به علت بیماری قلبی است.

وزارت صحت عامه طی همایشی از روز جهانی “قلب” گرامیداشت کرد. احمد جان نعیم معین وزارت صحت عامه می گوید که بیماری های قلبی سالانه جان یکصد هزار تن را در کشور می گیرد. وی می افزاید که بیش از ۱۴ درصد تمام مرگ و میر در کشور به علت بیماری های قلبی اتفاق می افتد. این مقام وزارت صحت عامه از افزایش روز افزون بیماری های قلبی در کشور نگرانی می کند.

آلودگی هوا، غداهای چرب و کشیدن سیگار از عمده ترین عوامل افزایش بیماری های قلبی در کشور گفته شه است. در مان بیماری های قلبی در کشور وجود ندارد و به دلیل نبود داروهای با کیفیت، بیماران قلبی برای درمان به بیرون از کشور می روند. حبیب اروال رییس بیماری های غیر ساری وزارت صحت عامه می گوید که سالانه شهروندان کشور نزدیک به سه صد میلیون دالر را برای درمان در خارج از کشور هزینه می کنند که از آن جمله نود درصد این پول صرف تداوی بیماری های قلبی می شود.

درهمین حال، نماینده سازمان صحی جهان با تاکید بر روی دست گیری اقدامات در پیوند به مشکلات بیماران قلبی در افغانستان می گوید که این سازمان در این زمینه به مردم افغانستان همکاری می کند. بر اساس گزارشهای سازمان های صحی جهانی، سالانه بیش از هفده میلیون تن در جهان به دلیل بیماری قلبی جان خود را از دست می دهند که هفتاد و پنج درصد این افراد در کشور های فقیر و یا در حال توسعه زندگی می کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top