ارگ: فشارهای جهانی سبب تغییر موقف پاکستان در امر مبارزه با تروریزم شده است

ریاست جمهور می گوید که افزایش فشارهای جهانی سبب تغییر رویکرد پاکستان در امر مبارزه با تروریزم شده است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که این مسله در دیدار رییس جمهورغنی با رییس ستاد ارتش پاکستان مشخص شده است.

ریاست جمهوری سفر جنرال قمر باجوه رییس ستاد ارتش پاکستان را به کابل فصل جدید برای همکاری ها بین دو کشور می داند و می گوید که افزایش فشارهای جهانی ظاهرا سبب تغییر رویکرد پاکستان در امر مبارزه با تروریزم شده است. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که رییس ستاد ارتش پاکستان در دیدار با رییس جمهورغنی گفته است که کشورش برای هرگونه همکاری در راستای مبارزه با تروریزم آماده است و از میکانیزم صلح به رهبری و مالکیت افغانستان حمایت می کند.

در شانزده سال گذشته پاکستان همواره وعده همکاری صادقانه در امر مبارزه با تروریزم و تامین صلح در کشور را داده است. ولی هیچگاه این کشور به یکی از این وعده ها عمل نکرده است. این سخنان در حالی مطرح می شود که هم اکنون لانه های امن تروریستان در خاک پاکستان قرار دارد و تروریستان در این کشور تمویل، تجهیز و آموزش می بینند و برای دهشت افگنی به افغانستان فرستاده می شوند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top