رییس شورای عالی صلح از تداوم جنگ در کشور نگرانی می کند

تداوم جنگ افغانستان را به سوریه دیگر مبدل خواهد کرد. رییس شورای عالی با بیان این مطلب می گوید که اساس و مدیریت جنگ افغانستان به دست خارجی ‌هاست.

محمدکریم خلیلی رییس شورای عالی صلح روز (یکشنبه ۹ میزان/مهر) در مراسم گرامیداشت از روز عاشورا در یکی از مسجدهای شهر کابل سخن می ‌گفت تاکید کرد که تداوم جنگ، افغانستان را به سوریه دیگر مبدل خواهد کرد. ریس شورای عالی صلح از هیچ کشور کشور نام نمی برد و اما می گوید که اساس و مدیریت جنگ افغانستان به دست خارجی هاست. آقای خلیلی نسبت به گسترش فساد اداری و زورگویی در کشور انتقاد می کند و گزینش های اخیر را غیرقانونی می خواند. رییس شورای عالی صلح از تداوم جنگ در افغانستان ابراز نگرانی می کند و می گوید که تداوم جنگ به معنای تداخل و تقابل کشورهای خارجی در امور داخلی افغانستان است.

نوشته‌های مرتبط


Top