سومین برنامه راهبردی وزارت معارف رونمایی شد

سومین برنامه راهبردی وزارت معارف رونمایی شد. این برنامه بر اساس موفقیت ها و چالش های وزارت معارف بنا یافته است. در این برنامه با توجه به موفقیت ها، به حل چالش ها بیشتر تاکید شده است.

ریاست برنامه های وزارت معارف با نشر آمار از موفقیت ها و چالش های این وزارت می گوید که کلیدی ترین نکات در سومین برنامه راهبردی این وزارت بلند بردن کیفیت آموزش و پرورش، دسترسی شهروندان به خدمات آموزشی و مدیریت شفاف و پاسخگو است. در بخشی از این راهبرد آمده است: “تعداد دانش آموزان به نه اعشاریه دو میلیون افزایش یافته است. مکتب از سه هزار و چهارصد به شانزده هزار و چهارصد افزایش یافته است. پنجاه درصد آموزگاران از صنف چهارده فارغ شدنه اند.”

بر اساس این راهبردچالش ها در وزارت معارف چنین آمده است: “سه اعشاریه پنج میلیون دانش آموز به خدمات آموزشی دسترسی ندارند. یکهزار و هفت باب مکتب مسدود است. چهل و هشت درصد مکتب ها تعمیر ندارد.”

ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف می گوید که برای تطبیق این برنامه کمیته ای موظف شده است و با عملی شدن آن مهارت های مسلکی آموزگاران، کیفیت نصاب تعلیمی، وضعیت مکتب ها و سطح سواد در کشور بالا خواهد رفت. درهمین حال، رییس اجرایی حکومت در پیامی به ادارات دولتی دستور داده است که در راستای تطبیق این برنامه با وزارت معارف همکاری کنند.

بر اساس معلومات وزارت معارف این برنامه طی پنج سال آینده تطبیق خواهد شد. اما با وجود داشتن دو برنامه راهبردی دیگر در سال های گذشته بهبود قابل ملاحظه در وضعیت معارف کشور رونما نشده است. دیده شود که با عملی شدن این برنامه وضعیت معارف کشور بهبود خواهد یافت یا خیر.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top